UCB

Informacje na temat badań klinicznych

Czym są badania kliniczne?

Celem badań klinicznych jest znalezienie rozwiązań, dzięki którym ludzie będą mogli żyć dłużej i w lepszym zdrowiu. Aby osiągnąć ten cel, badacze opracowują leki, które usprawniają leczenie chorób i zapobieganie im. Podczas badań klinicznych testowane są leki eksperymentalne.

W trakcie badania klinicznego naukowcy sprawdzają, czy lek badany:

  • można bezpiecznie stosować;
  • ma działania niepożądane,
  • działa lepiej niż inne leki;
  • może sprawić, że pacjenci poczują się lepiej.

Fazy badań klinicznych

Proces badań klinicznych składa się z 4 etapów nazywanych „fazami”. Każda faza ma inny cel i pomaga badaczom odpowiedzieć na inne pytania. W trakcie badań wczesnej fazy można sprawdzić, czy lek eksperymentalny jest dobrze tolerowany lub powoduje działania niepożądane. W późniejszych fazach badań można porównać lek eksperymentalny z innymi metodami leczenia, które zostały wcześniej zatwierdzone do stosowania w tym samym wskazaniu.

Po pomyślnym zakończeniu 3 faz badań leku eksperymentalnego wytwórca może złożyć wniosek o pozwolenie na wprowadzenie leku do obrotu. Nawet wówczas, gdy lek został już zatwierdzony do stosowania, musi być nadal monitorowany. W fazie końcowej (fazie IV) badacze sprawdzają, jak zatwierdzony lek działa przy dłuższym okresie stosowania.

Badanie STARS jest badaniem fazy III.

Kto jest zaangażowany w badania kliniczne?

Badania kliniczne są prowadzone w klinikach, szpitalach oraz poradniach lekarskich. W trakcie badania będziesz znajdować się pod opieką dedykowanego zespołu badaczy, lekarzy i pielęgniarek. Każdy z członków personelu badawczego będzie dbać o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Badania kliniczne mogą Ci umożliwić dostęp do potencjalnych przyszłych metod leczenia.

Jesteś zainteresowany?

Znajdź najbliższy ośrodek badawczy