UCB

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w pamięci przeglądarki lub urządzenia użytkownika podczas wizyty w witrynie internetowej i umożliwiają jej rozpoznanie przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Każdy plik cookie jest właściwy dla przeglądarki internetowej użytkownika i zawiera anonimowe informacje – zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzi plik cookie, „czas życia” pliku cookie oraz wartość (zwykle w postaci losowo wygenerowanego unikalnego numeru).

Istnieją różne rodzaje danych zapisywanych w plikach cookie:

Plik cookieOpis
Cookie Sesyjne dane cookie Description Dane o charakterze tymczasowym, które pozostają w pliku cookie przeglądarki internetowej użytkownika tylko przez czas jego wizyty w witrynie i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Cookie Trwałe dane cookie Description Pozostają w pliku cookie przeglądarki internetowej użytkownika nawet po zamknięciu przeglądarki, czasami przez rok lub dłużej, chociaż dokładny czas ich przechowywania zależy od czasu życia pliku cookie.
Stałe dane cookie są używane, gdy operator witryny internetowej musi być w stanie zidentyfikować użytkownika podczas więcej niż jednej sesji przeglądania (na przykład, aby zapamiętać nazwę użytkownika lub preferencje dotyczące dostosowania witryny).
Cookie Własne dane cookie Description Dane cookie umieszczane w przeglądarce użytkownika i/lub na jego dysku twardym przez witrynę internetową, którą odwiedza. Własne dane cookie przypisują użytkownikowi unikalną tożsamość, dzięki czemu mogą śledzić jego sposób przemieszczania się w obrębie witryny internetowej.
Operatorzy witryn internetowych często używają własnych plików cookie do zarządzania sesjami i rozpoznawania użytkowników.
Cookie Zewnętrzne dane cookie Description Dane cookie używane przez podmioty zewnętrzne, takie jak sieci społecznościowe, do śledzenia odwiedzin w witrynach internetowych, na których się reklamują. Operator witryny nie ma kontroli nad plikami cookie podmiotów zewnętrznych.

Firma Parexel wykorzystuje w tej witrynie internetowej opisane w poniższej tabeli pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania witryny:

Plik cookieOpisCzas trwaniaTyp
Cookie pll_language Description Wtyczka Polylang wykorzystuje plik cookie: ten plik cookie służy do ustalenia preferowanego języka osoby odwiedzającej i ustawienia tego języka w witrynie internetowej w przypadku kolejnej wizyty tej osoby. Duration 1 rok Type Niezbędny
Cookie _ga Description Ten plik cookie usługi Google Analytics zapisuje unikalny identyfikator generujący dane statystyczne dotyczące sposobu wykorzystywania witryny internetowej przez użytkownika, takie jak dane dotyczące sesji i kampanii. Informacje w tych plikach cookie są gromadzone i przechowywane w formie anonimowej. Duration 2 lata Type Wydajność i działanie
Cookie _gat Description Ten plik cookie usługi Google Analytics to wzorzec pliku cookie stosowany do ograniczenia liczby żądań. Duration 1 dzień Type Wydajność i działanie
Cookie _gid Description Ten plik cookie usługi Google Analytics przechowuje dane statystyczne dotyczące sposobu wykorzystywania witryny internetowej przez użytkownika i ułatwia sporządzenie raportu analitycznego. Informacje w tych plikach cookie są gromadzone i przechowywane w formie anonimowej. Duration 1 dzień Type Wydajność i działanie

Podczas pierwszej wizyty w tej witrynie internetowej firmy Parexel wyświetlane jest okno ustawień plików cookie, które pozwala użytkownikowi podjąć decyzję o pozostawieniu lub wyłączeniu plików cookie. Podczas pierwszych odwiedzin witryny internetowej zapisane zostaną tylko niezbędne pliki cookie.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Usunięcie plików cookie lub rezygnacja z ich używania w witrynie internetowej nie powinny mieć istotnego wpływu na funkcjonalność witryny, mogą jednak spowodować utrudnienia w poruszaniu się po niej, a niektóre funkcje witryny internetowej mogą stać się niedostępne. Ponadto wyłączenie pliku cookie lub kategorii plików cookie nie spowoduje usunięcia istniejącego pliku cookie z przeglądarki – tę operację użytkownik musi wykonać samodzielnie w swojej przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z funkcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Aby zmienić ustawienia plików cookie, kliknij tutaj.