UCB

O klinických výzkumných studiích

Co jsou klinické výzkumné studie?

Cílem klinického výzkumu je pomoci lidem žít déle a zdravěji. Proto vědci vyvíjejí léky za účelem zlepšení léčby a prevence nemocí. V klinických výzkumných studiích probíhá testování hodnocených léků.

Během klinické výzkumné studie vědci zjistí, zda hodnocený lék:

  • je při užívání bezpečný
  • má nějaké vedlejší účinky
  • funguje lépe než jiné léky
  • umožňuje cítit se lépe

Fáze klinických výzkumných studií

Proces klinického výzkumu má 4 kroky, nazývané „fáze“. Každá fáze má jiný účel, aby pomohla vědcům odpovědět na různé otázky. Studie rané fáze mohou zkoumat, zda je hodnocený lék dobře snášen nebo zda nezpůsobuje vedlejší účinky. Pozdější fáze studií mohou porovnávat hodnocený lék s jinými způsoby léčby, které již byly schváleny pro stejný účel.

Když hodnocený lék projde 3 fázemi, může být připraven ke schválení. I když je lék schválen k použití, musí být stále monitorován. Během závěrečné 4. fáze vědci testují, jak dobře schválený lék funguje po ještě delší časové období.

Studie STARS je ve fázi 3.

Kdo se podílí na provádění výzkumných studií?

Klinické výzkumné studie obvykle probíhají na klinikách, v nemocnicích nebo ordinacích. Během studie vás bude podporovat tým specializovaných vědců, lékařů a zdravotních sester. Každý člen studijního personálu se stará o vaše zdraví a celkovou pohodu.

Klinické výzkumné studie vám mohou poskytnout přístup k možné budoucí léčbě.