UCB

Udział

Czy mogę przystąpić do badania STARS?

Przewidujemy, że w badaniu STARS weźmie udział maksymalnie 250 osób w ośrodkach badawczych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Europie, AzjiAustralii. W badaniu mogą wziąć udział osoby (uczestnicy i partnerzy na czas badania), które:

  • ukończyły 12 lat;
  • chorują na padaczkę ogniskową lub uogólnioną bądź też oba typy choroby;
  • miały 2 przedłużające się napady padaczkowe w okresie poprzednich 3 miesięcy;
    • Przedłużone napady trwają ponad 3 minuty.
  • mają w otoczeniu osobę dorosłą, która może być partnerem na czas badania i w tym czasie odgrywać rolę opiekuna.

 
Aby zakwalifikować się do udziału w badaniu, należy spełnić również inne kryteria, które omówi z Tobą i Twoim partnerem na czas badania personel badawczy.

Jaki jest następny krok?

Jeśli spełniasz wymienione kryteria i jesteś zainteresowany(-a) udziałem w badaniu, znajdź najbliższy ośrodek badawczy. Aby dowiedzieć się, czy możesz wziąć udział w badaniu, skontaktuj się z personelem badawczym. Jeśli będziesz spełniać kryteria kwalifikacji, zostaniesz razem ze swoim partnerem na czas badania zaproszony(-a) do ośrodka badawczego na dalsze testy i oceny.

Regularne badania kontrolne mogą się przyczynić do wykrycia nierozpoznanych problemów zdrowotnych.

Jesteś zainteresowany?

Znajdź najbliższy ośrodek badawczy