UCB

Относно клиничните изследователски проучвания

Какво представляват клиничните изследователски проучвания?

Целта на клиничните изследвания е да помогнат на хората да живеят по-дълъг и по-здравословен живот. За да постигнат това, изследователите разработват лекарства, които да подобрят лечението и превенцията на заболяванията. Тестването на изследваните лекарства се провежда в клинични изследователски проучвания.

По време на клинично изследователско проучване учените установяват дали дадено изследвано лекарство:

  • Е безопасно за приемане
  • Има някакви странични ефекти
  • Действа по-добре от другите лекарства
  • Може да Ви накара да се почувствате по-добре

Фази на клиничните изследователски проучвания

Има 4 стъпки в процеса на клиничните изследвания, наречени „фази“. Всяка фаза има различно предназначение в помощ на изследователите да отговорят на различни въпроси. Проучванията в ранна фаза може да разглеждат дали изследваното лекарство се понася добре, или причинява странични ефекти. Проучванията в по-късна фаза може да сравняват изследваното лекарство с други лечения, които вече са одобрени за същата цел.

Когато изследваното лекарство е преминало 3 фази, то може да е готово да бъде представено за одобрение. Дори ако лекарството е одобрено за употреба, то все още трябва да бъде наблюдавано. По време на тази окончателна 4-та фаза изследователите тестват колко добре действа лекарството за по-дълъг период от време.

Проучването STARS е във фаза 3.

Кой участва в клинични изследователски проучвания?

Клиничните изследователски проучвания се провеждат в клиники, болници или хирургии. По време на дадено проучване ще бъдете подкрепяни от специализиран екип от изследователи, лекари и медицински сестри. Всеки член от персонала по проучването е ангажиран с Вашето здраве и благосъстояние.

Клиничните изследователски проучвания може да Ви предоставят достъп до възможни бъдещи лечения.