UCB

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТА

Настоящата политика за поверителност се прилага за уебсайта на проучването STARS, разработен и поддържан от Parexel International от името на спонсора на проучването. Вие носите отговорност да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност в нейната цялост.

Parexel разбира, че поверителността е от значение за Вас. Информацията, която събираме за Вас от уебсайта на проучването STARS, ще се поддържа и използва в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимите закони, правила и разпоредби.

Позоваване на „Parexel“ означава Parexel International Corporation, 275 Grove Street, Newton, Massachusetts 02466, Съединените американски щати, включително всяка компания, която се контролира от Parexel International Corporation (например дъщерно дружество на Parexel International Corporation). Parexel може да споделя тази информация между своите дъщерни дружества, като тази информация трябва да бъде защитена в съответствие с условията на тази политика за поверителност.

ОБОБЩЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ
Ако използвате нашия уебсайт, единствената информация, която събираме, ще бъде:

  • информация чрез използването на бисквитки,
  • информация, събрана в уебрегистри, или
  • в случай на използване на функционалността „Насочване на приятел“, временно информацията, поискана с формуляра „Насочване на приятел“.

Този уебсайт на проучването STARS предлага автоматизиран въпросник, който ще Ви помогне да определите дали отговаряте на условията за участие в проучването STARS. Този въпросник не съхранява или споделя предоставена информация, а временно показва резултата от въпросника. Моля, имайте предвид, че Вие носите отговорност да гарантирате точността на информацията, която подавате. Неточната информация ще повлияе на резултатите от автоматизирания въпросник, които потвърждават дали може да се класирате да участвате в проучването STARS.

ЛИЧНИ ДАННИ или ИДЕНТИФИЦИРАЩА САМОЛИЧНОСТТА ИНФОРМАЦИЯ
Лични данни или идентифицираща самоличността информация представлява информация, която може да бъде проследена до дадено физическо лице. Примери за лични данни или идентифицираща самоличността информация включват Вашето име, домашен адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане и всяка друга информация, която се свързва с тази идентифицираща информация.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ „НАСОЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛ“
Този уебсайт на проучването STARS използва плъгин за WordPress, наречен „Гравитационни формуляри“, което Ви позволява да споделите този уебсайт на проучването STARS с приятел. Този формуляр временно събира Вашите данни за контакт и данните за контакт на приятеля с цел да се сподели уебсайтът на проучването STARS с този приятел. Уебсайтът на проучването STARS e предназначен да изтрие тази информация, след като информацията за този уебсайт на проучването STARS е изпратена на получателя чрез щракване върху бутона „Подаване“.

БИСКВИТКИ
Ние събираме основни данни за използването на нашия уебсайт от Ваша страна чрез използването на бисквитки. Бисквитката е малка по обем информация, която нашият сървър изпраща до Вашия уеббраузър, когато осъществите достъп до уебсайта на проучването STARS. На всеки компютър, който осъществява достъп до уебсайта на проучването STARS, се присвоява различна бисквитка. Бисквитките могат да съхраняват много типове данни. Бисквитките може да се използват да ни помогнат да анализираме използването на уебсайта на проучването STARS. Ние не свързваме основните данни от бисквитките с идентифицираща самоличността информация. Повечето софтуери на браузър могат да бъдат зададени да отхвърлят всички бисквитки. Имайте предвид обаче, че някои части от уебсайта на проучването STARS може да не работят правилно, ако отхвърлите бисквитките. За допълнителна информация посетете allaboutcookies.org

IP АДРЕСИ
IP адресът е номер, присвоен на Вашия компютър/мобилно устройство от доставчика Ви на интернет услуги, така че Вашият компютър/мобилно устройство да има достъп до интернет. Parexel събира или съхранява пълния IP адрес само в уебрегистри (моля, вижте уебрегистри и Google Анализ по-долу).

УЕБРЕГИСТРИ
Уебрегистрите записват основни данни за Вашето посещение на уебсайта на проучването STARS, като датата и часа на посещението, страниците на уебсайта на проучването STARS, прегледани по време на посещението, и IP адресите. Уебрегистрите не се събират или съхраняват директно от Parexel. Уебрегистри за уебсайта на проучването STARS се обработват от компания трета страна, наречена Names.co.uk, която хоства този уебсайт, и са необходими за целите на подпомагането при отстраняването на проблеми на потребителите в уебсайта чрез анализиране на регистрите на уебсървъра и показване на съответните предупреждения и съобщения за грешки в интерфейса. Обикновено не се стремим да идентифицираме лица от уебрегистри. Уебрегистрите обаче може да бъдат споделяни с правоприлагащите агенции, ако смятаме, че е имало нарушение на компютърната сигурност или свързаните с това закони.

GOOGLE АНАЛИЗ
Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уебанализ, предоставена от Google, Inc. („Google“), която използва бисквитки, за да помогне на уебекипа да анализира как потребителите използват сайта. Генерираната от бисквитките информация за използването на уебсайта от Ваша страна ще се предава и съхранява от Google съгласно техните политики за поверителност:

Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl

Parexel използва анонимизиране на IP адреси в Google Анализ. Функцията за анонимизиране на IP адреси в анализа задава нули за последните четири цифри на Вашия IP адрес в паметта малко след изпращането му в Analytics Collection Network. В този случай пълният IP адрес никога не се записва на диска.

ОБЕДИНЕНИ ДАННИ
Ще комбинираме информацията от Google Анализ и бисквитките, която Вашето посещение ще предостави, с информация от други посетители на уебсайта на проучването STARS, за да създадем обединени данни, които не съдържат уникално идентифицираща информация. Ние ще споделяме тези обединени данни със спонсора на проучването STARS и/или неговите консултанти. Периодично ще анализираме тези обединени данни и ще използваме каквото сме научили, за да подобряваме уебсайта на проучването STARS. Може също да споделим тези обединени данни с нашите партньори, за да им помогнем по-добре да създадат своите уебсайтове за клинични изследователски проучвания.

ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Ние няма да събираме, използваме или разкриваме информация на потребителите на уебсайта на проучването STARS за каквато и да било цел, различна от целите, описани в настоящата политика за поверителност. При промяна на тези използвания в какъвто и да било момент ще актуализираме политиката за поверителност на уебсайта на проучването STARS. Ние използваме и разкриваме такава информация само по следните начини:

  • СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪС САЙТОВЕ ЗА ПРОУЧВАНИЯ
    Може да препращаме обединени данни (както е дефинирано по-горе) и/или информация от Google Анализ до сайта на проучването STARS, на който се изпълнява клиничното изследователско проучване от интерес. Това е с цел да се види как сайтът се открива и навигира, и е напълно анонимизирано. За повече информация как това се прави, моля, вижте раздела за Google Анализ по-горе.
  • ПОСРЕДНИЦИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ
    Може да сключим договор с други компании и физически лица да изпълняват от наше име функциите по поддръжка на уебсайта на проучването STARS. Може да е необходимо те да осъществят достъп до информацията, която се събира чрез този уебсайт на проучването STARS, за да изпълняват функциите си.

Трети страни, които осъществят достъп до информация за IP адресите, може да е необходимо да ги разкрият, за да спазят някакъв закон или регламент, или в отговор на заповед за претърсване, призовка или съдебно разпореждане. Разкриванията също може да бъдат оправдани за защита на нашите законни права, за защита на сигурността или целостта на уебсайта на проучването STARS, за вземане на предпазни мерки за предотвратяване на отговорност или по време на извънредни ситуации, ако се смята, че физическата безопасност е застрашена. Тези типове разкривания няма вероятност да се случат, обаче ние искаме да сте наясно, че такива са възможни.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ
Уебсайтът на проучването STARS може да съдържа връзки към други уебсайтове. Ще Ви информираме за това чрез изскачащ прозорец, който съдържа текст за препращане към уебсайт. Моля, имайте предвид, че когато осъществявате достъп до уебсайтове, управлявани от други страни, независимо дали чрез връзки на нашия уебсайт, или по друг начин, ние не контролираме какво се случва на тези уебсайтове. Трябва винаги да преглеждате политиката за поверителност на уебсайта, който посещавате, за да сте сигурни, че знаете как операторът на този уебсайт ще събира информация от Вас и какво ще прави този уебсайт с тази информация.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ и РИСКОВЕ НА ПРЕДАВАНЕТО В ИНТЕРНЕТ
Ние приемаме, че нито едно предаване в интернет не е никога 100% сигурно или без грешки. Ние поддържаме подходящи технически, физически и организационни процедури, за да защитим информация, събрана чрез този уебсайт на проучването STARS, от неправомерна или незаконна обработка и/или от случайна загуба, изменение, разкриване или достъп. Ваша отговорност е да гарантирате, че компютърът/мобилното устройство, който/което използвате, е адекватно обезопасен/о и защитен/о от злонамерен софтуер, троянски коне, компютърни вируси и програми с червеи. Без подходящи мерки за сигурност на компютър/мобилно устройство съществува риск информацията, която предоставяте, да бъде разкрита на неупълномощени трети страни. По подобен начин, въпреки усилията на Parexel да защити Вашата информация, винаги съществува известен риск неупълномощена трета страна да намери начин да заобиколи нашите системи за сигурност или предаванията на Вашата информация в интернет да бъдат прихванати.

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПРОМЯНА
С развитието на законите и разпоредбите за поверителност може да се наложи да преразгледаме или актуализираме нашата политика за поверителност без предизвестие. Можете да установите дали тази политика за поверителност е преразглеждана от последното Ви посещение, като видите легендата „последна актуализация“ в долната част на тази страница. Използването от Ваша страна на нашия уебсайт означава, че приемате условията на преразгледаната политика за поверителност и поради това трябва редовно да преглеждате политиката за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с нейните условия. Моля, отпечатайте, съхранете и запазете копие от политиката за поверителност (и от всяка преразгледана версия) за Вашия архив.

ПРАВА НА ДОСТЪП
Доколкото събраната информация би позволила на Parexel да Ви идентифицира от събраната информация, Parexel ще Ви предостави при поискване право на достъп в разумни граници до такава информация. При спазване на всички законови изисквания имате възможност в разумни граници да коригирате, изменяте или изтривате информация, която е неточна. Може да направите това, като се свържете с контакта за поверителност, както е предвидено по-долу.

СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ GOOGLE АНАЛИЗ
Ние ще поддържаме информация от Google Анализ само за такъв период от време, колкото е необходимо за целта(ите), за които тя се обработва.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:
Въпроси или коментари относно тази политика за поверителност или нашите практики трябва да се подават до:

Parexel International
The Quays, 101-105 Oxford Road
Uxbridge, Middlesex UB8 1LZ
Обединеното кралство

UK_DPO@parexel.com

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Съобщения, заявки или запитвания за упражняване на информационни права (напр. достъп до данни), или оплаквания съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския съюз (Регламент на Европейската комисия 2016/679 или ОРЗД) също могат да бъдат адресирани на вниманието на длъжностното лице по защита на данните за ЕС на Parexel – по пощата до Parexel International GmbH, EU Data Protection Officer/Datenschutzbeauftragter, Am Bahnhof Westend 15, D-14059 Berlin, Германия, или по имейл до EU_DPO@Parexel.com.

В рамките на Европейското икономическо пространство отделните лица имат правото по закон да се оплакват относно това как са обработвани техните лични данни пред надзорен орган (орган по защита на данните), който отговаря за регулиране на съответствието с ОРЗД. Списък с всички надзорни органи на ЕС е наличен на уебсайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВА:
Parexel си запазва правото да споделя информацията за дадено физическо лице, както се изисква по закон, или в отговор на надлежно упълномощени искания за информация от държавните органи.