UCB

Участие

Мога ли да се присъединя към проучването STARS?

Очаква се до 250 души в центрове по проучването навсякъде в Съединените щати, Европа, Азия и Австралия да вземат участие в проучването STARS. Вие и Вашият партньор в проучването може да сте в състояние да участвате, ако Вие:

  • Сте на възраст 12 или повече години
  • Имате фокална или генерализирана епилепсия или комбинация от двете
  • Сте изпитвали 2 продължителни пристъпа през последните 3 месеца
    • Продължителните пристъпи траят повече от 3 минути.
  • Има възрастен, който може да бъде партньор в проучването, за да Ви помага в хода на проучването

 
Има и други критерии, на които трябва да отговаряте, за да участвате, които персоналът по проучването ще обсъди с Вас и Вашия партньор в проучването.

Какво ще се случи след това?

Ако отговаряте на тези критерии и имате интерес да участвате, намерете най-близкия до Вас център по проучването. Свържете се с персонала по проучването, за да разберете дали можете да участвате. Ако сте подходящи, Вие и Вашият партньор в проучването ще бъдете поканени в центъра по проучването за допълнителни изследвания и оценки.

Редовните проверки на здравословното състояние може да помогнат да бъдат разкрити недиагностицирани медицински състояния.