UCB

Badanie STARS (Stand Together Against pRolonged Seizures): razem przeciwko przedłużającym się napadom

Do udziału w tym badaniu klinicznym poszukujemy osób, u których występują przedłużające się napady padaczkowe (tj. trwające dłużej niż 3 minuty). W badaniu STARS testowany jest inhalator zawierający lek badany, który został zaprojektowany w celu szybkiego przerwania przedłużającego się napadu padaczkowego.

Znajdź najbliższy ośrodek badawczy
Informacje na temat badań klinicznych

Celem badań klinicznych jest znalezienie potencjalnych przyszłych metod leczenia, dzięki którym ludzie będą mogli żyć dłużej i w lepszym zdrowiu.

Dowiedz się więcej
Udział

Poprzez bieżący aktywniejszy wkład w ochronę swojego zdrowia możesz pomóc innym osobom w przyszłości.

Dowiedz się więcej

Najważniejszymi osobami w badaniach klinicznych są biorący w nich udział ochotnicy.

Badania kliniczne nie mogłyby się odbywać bez pomocy takich osób, jak Ty.

Jesteś zainteresowany?

Znajdź najbliższy ośrodek badawczy