UCB

Postavme se společně dlouhotrvajícím záchvatům (Stand Together Against pRolonged Seizures)

Hledáme lidi, kteří trpí dlouhotrvajícími epileptickými záchvaty (tj. delší než 3 minuty), aby se připojili k této klinické výzkumné studii. Studie STARS testuje inhalátor obsahující hodnocený lék, který byl navržen tak, aby rychle zastavil dlouhotrvající záchvat, jakmile začne.

Vyhledání nejbližšího studijního pracoviště
O klinických výzkumných studiích

Cílem klinického výzkumu je nalézt potenciální budoucí léčbu, která lidem pomůže žít delší a zdravější život.

Zjistěte více
Účast

Tím, že nyní budete hrát aktivnější roli v péči o své zdraví, můžete v budoucnu pomoci ostatním.

Zjistěte více

Nejdůležitějšími lidmi v klinickém výzkumu jsou dobrovolníci.

Bez lidí, jako jste vy, by se klinické studie nemohly uskutečnit.