UCB

Stand Together Against pRolonged Seizures (Противодействаме заедно на продължителните пристъпи)

Търсим хора, които изпитват продължителни епилептични пристъпи (т.е. с продължителност повече от 3 минути), за да се включат в това клинично изследователско проучване. Проучването STARS тества инхалатор, съдържащ изследвано лекарство, което е предназначено бързо да прекрати продължителен пристъп, след като е започнал.

Намерете най-близкия до Вас център по проучването
Относно клиничните изследователски проучвания

Целта на клиничното изследване е да открие потенциални бъдещи лечения, които да помогнат на хората да живеят по-дълъг и по-здравословен живот.

Прочетете повече
Участие

Като имате по-активна роля в грижата за своето здраве сега, бихте могли да помогнете на другите в бъдеще.

Прочетете повече

Най-важните хора в клиничните изследвания са доброволците.

Без хора като Вас клиничните изследователски проучвания не биха могли да се осъществят.