UCB
Country flag

Spain

Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa

Plaça dels Drets Humans, 1, Terrassa, Barcelona, 08222

Investigador principal

Dr Meritxell Martínez Ferri