UCB
Country flag

China

Jiangxi Provincial Children’s Hospital

No.1666, Diezihu Avenue, Honggutan District, Nanchang, Jiangxi, 330000

主要研究者

Dr Jian-Min Zhong